http://nagydoki.npage.de

Dr. Nagy Antal - Krasznabélteki hagyományok, történetek, játékok

 

  A  TŰZSZENTELÉS.

 

 

        Húsvét előtt nagycsütörtök este volt a tűzszentelés . Azt jelképezte ahogyan Jézus tanítványai tanácstalanul gubbasztanak a tűz mellett, mert a Mestert elfogták .Szent Péter tüzének is hívták . Esti ájtatosság közben a cinteremben tüzet gyújtottak , ahova az egész falu területéről összegyűlt fiúk, botokat vittek . Nem volt meghatározó a kor, de általában a tinizserek komoly foglalkozása, kötelessége volt . A pap csipkés fehér miseingben,keresztalakú bojtos fekete sapkában és stólával jelent meg a lobogó tűznél (bukta alakú sapka) , rövid fohászkodás után megszentelte azt bőségesen szenteltvizzel  s visszatért a sekrestyébe. A fiúk ezután sorra mind beledugták a botjaikat a megszentelt máglyába s hagyták, hogy égjen egy darabig . Aztán kivették s a templom fala mellé állították azokat, hogy kialudjon a parázs. A tűz mellett esetenként jelen volt a harangozó vagy más egyházfi a rend megőrzése érdekében, mert nem volt ritka  ilyenkor a tüzes botokkal való kardozás, erőfitogtatás, tűzkarikák rajzolása, a kisebbek ijjesztgetése stb . Amikor a bot tűzbe tartott vége kihunyt, azt haza vitték s megőrizték egy évig. Másnap feldugták az elszenesedett végű botot a  cserép, pala vagy zsúpfedél alá . Megvédte a tetőt egy esetleges tűzvésztől. Egy fiúcskára sokszor négy vagy öt botot is bíztak a szomszédok, ha nekik fiaik nem voltak, ne gyúljon meg az ő házuk sem.

Dr. Nagy Antal .

Szatmári sváb hagyományok

Nach oben