http://nagydoki.npage.de

Dr. Nagy Antal - Krasznabélteki hagyományok, történetek, játékok

HARASZTI PITYU A BOLTOS.

 

 

 

Középmagas, szürkearcú, félénkmosolyú ember volt Haraszti István, mindenki Pityu bácsija, a bélteki vegyesüzlet boltosa . Türelmesen, figyelmesen szolgálta ki még a legkisebb vevőjét is, halk szavakkal, udvarias taglejtések közepette. Állandóan hosszú kék köppenyben védte mindennapi öltözetét, fején az elmaradhatatlan micisapka ( cseszton sapka, tányér sapka), jobb füle mellett  mindig egy kihegyezett ceruza volt, melynek a tompa vége a sapka alatt végződött. Boltosinasként kezdte a Bohus féle boltban s az államosítás után ott maradt az üzletben . Hosszú ideig segédje is volt, a Kiléber Tóni ( sajnálatos balesetben halt meg). Akkoriban a vegyesbolt a Bohus-féle épületben működött a főúton a gyöngyi és az ákosi utca torkolatában, ahol egy gondozott park volt, szemben a néptanáccsal . A parkban egy magas akácfa alatt volt felállítva a falutábla, melyre az aktuális hirdetések kerültek, no meg az élmunkások ( sztahanovisták). Emlékszem, itt volt kitéve ujságkivágásból Sztálin atyuska ( Dzsugasvili) ravatalos képe is 1953 márciusában. Sztálin a ravatalon.                A boltban majdnem mindent lehetett kapni. Kezdve a steckszegtől a konzervekig, a cipőktől meg a schuhvixtól( cipőkrém) a férfi s női ruhákig, cukor, rizs, élesztő, petróleum, stb. Ez utóbbiakból állandóan hiány volt s ha ilyen árut kapott, nagy tömeg gyűlt össze a boltja előtt . Ilyenkor Pityu bácsi egy asztalt tett keresztbe az ajtó elé és ha kellett, türelmesen akár estig is kiszolgálta a zajongó, tolakodó, sokszor torzsalkodó tömeget. Ibinéni a felesége, mindenben  segítségére volt. Élvezetes volt nézni hogyan osztották fel cérnával az élesztőt. Egyszer háromba vágták a hosszúkás hasábot, egy ilyen résznek egy lej volt az ára, de mivel annyi élesző nem volt, hogy mindenkinek jusson egy lej árú élesztő, ezt a darabot is négy egyenlő részre osztották s huszonöt baniért, szép stílusosan becsomagolva adták a türelmetlen vevőknek. Sokszor órákat álltunk sorba egy ilyen piciny csomagért s mikor hazafelé  menet abból is lecsíptünk akkor kitört otthon a botrány. Most miből sütök kenyeret - kesergett édesanyám ? Büdös kölykök, megettétek az élesztőt ! Megpróbált asszony volt s a maradék élesztőt korpával és vízzel összekeverte, kissebb gombolyagokat készített belőlük s az aszaló kosárban a napon megszárította. Azt mondta neki Komló, ezzel is kelesztette a kenyeret .

            A Cooperativa vezetői aztán mindenre bonokat adtak , a cukorra, a rizsre, a lisztre, az élesztőre, a sárgavászonra, a petróleumra s a boltosok csak azt szolgálták ki akinek tagsági könyve volt s fizette a kotizációt . Egy lejt vagy ötven banit minden hónapban . Ezekből a pénzekből gyűlt össze annyi vagyon, hogy évek múlva felépült az új Univerzális Magazin, Hájmékkal szemben a tűzoltó remiz közelében. Emlékszem egy reggel iskolába menet a Tóni kinlódott a petróleum húzással a Bohus bolt előtt , melynek nagy kelletje volt a faluban , hisz akkor villany még nem létezett . Egy vastag gumislagon próbált egy cinvedérbe petróleumot húzni a vashordóból, de a cső nem indult el. Én odaugrottam segítőkészen s a pincében tanult módszerrel jól meghúztam a csövet . Jött is a petrol, még le is nyeltem belőle, úgy bűzlöttem az iskolában mint egy Láncbulldog, napokig petróleum gőz jött fel a gyomromból..

Történt egyszer , hogy valami táskás kupcihér  ( Bélteken minden ismeretlen táskás embert kupcihérnek hivtak ) jött a boltba (már az új boltba) s nem kevesebbet kért mint egy borotválkozó zsilettet , viszont ezt anyanyelvén, románul kérte . Vă rog o lamă de ras !

Pityu bácsi tudott annyit románul, hogy nem lehetett volna eladni, de ilyen idegen értelmű szót még nem hallott mióta az anyja a világra hozta . Ce doriţi ( mit kér ) ? O lamă de ras, vă rog ! Ismételte meg a szokatlan kliens az óhaját . Á dá ! Mergeţi mai sus pe strada asta , vine autobus  şi acolo mergeţi la Mădăras !, mondta neki szégyenlős mosollyal. Pityu bácsi azt gondolta, hogy a táskás uriember Madarászra ( Mădăras) akar utazni , ami Béltektől a harmadik falu Szatmár felé.  Nem tudni a végkifejletét az esetnek, de az egész faluban elterjedt nagy hirtelen, hogy a Haraszti Pityu jól elküldte a fináncot, vagy mi a nyavalya volt az illető.

Hasonlóan csendes és udvarias boltos volt a méteres ruhabolt elárusítója Kondor Janibácsi a rőfös. Igen precíz könyvelést tartott. Minden egyes eladás után az áru értékét beírta egy füzetbe s gondolom este elszámolást végzett.  A ruhabolt a főtér felső végén volt ahol az út befordul a katólikus templom felé a Heim féle kisasszonyok elrekvirált házában . A bolt előtt egy betonból készült emelvény volt és ott ünnepelték május elsejét, meg augusztus 23-át.

Ebben a sarki házban működött Kondor Jani bácsi a rőfös boltban !

Svábok ünnepi felvonulása !

Dr. Nagy Antal. 2009. május 1.

Bélteki, korabeli, idevágó román beszédek:

  • Nană Mari ! Căpătat ai cukorul ? Du tye, că este la bolt, la Pityu bácsi ! Se dă pe bon !

  • Vecinye ! Du tye la bolt, că a sosit ilestău ! Să aduci si porţia mea !

  • Deschidem obloku, să vie levegheu . N-a venit levegheu, a venit un mare techergheu si a furat lepegyeu . Mergem la bíróság , să facem igazság . N-am făcut igazság, am făcut un mare diznóság !

   Nu mai dohănyi măi, că te gyugluieşti !  Az-az, ne dohányozzál , mert megdöglesz !

   Măi vecine, eu şi tu, sohá n-om vegye raiú. Nici nu-i hiá să-l vegyem, cât de păcătoşi sîntem.Hai, hai, irimă hai, gye multye rele mă dai !

Szatmári sváb hagyományok

Nach oben