http://nagydoki.npage.de

Dr. Nagy Antal - Krasznabélteki hagyományok, történetek, játékok

 

JÁNOS-JOHANN-HANSI .

 

 

 

Elég gyakori név volt a János, Johann avagy a Hánzi Krasznabélteken. Még a költöző madarat a gólyát is Hánzi-nak nevezték s ha szántáskor az eke mögé merészkedett, kedves ismerősként meg is szólitották: Megjöttél Hánzi ? Hogy vagy ? Merre jártál ? A második világháború idején bizonyára sok anyaországi(német) Hansi motorozott át a falun vagy lakott ideiglenesen ott. Azt mesélték, hogy a német hadseregben majd minden harmadik ember Hans meg Fritz volt. Szegények ők nem voltak hibásak a történtek miatt, hiszen katonavilág lévén, csak parancsot teljesitettek, emiatt sokan otthagyták a fogukat.

Hallomásom van róla milyen jól érezték nálunk Bélteken magukat, hiszen szebbnél szebb német dalokat, nótákat énekeltek fenn a pincesoron . Egy szakaszutcai németérzelmű sváb asszony elragadtatásában hivta is a fiát : Gyhuri ! Gyhere csak gyhorsan; ez a nótha ! ( fujták a fiuk a "Nun adé du mein lieb Heimatland " cimű népdalt) . Mire "Gyhuri" előkerült az istállóból , már a  "Fujja a szél fujja" - magyar katona indulót énekelték a legények. A Frau visszazavarta a Gyhurit az istállóba, mert hát ; Fujá , fujá, mindig csak fujá, ez nem nótha. A másik az igen, az a nótha .Viszont most a Jánosokról kellene irnom .

 

 

WINKLER JÁNOS ,

 

( az első motoros krasznabélteki Skinheader-bőrfejű)

 

Élt Bélteken egy Winkler János nevű ember, melyben méltán tisztelhetjük az első bélteki vadmotoros bőrfejűt . Időben már nem tudom betájolni, hogy az első vagy a második nagy "világverekedés"után történt vele meg ami megtörtént. Arról sem tudok referálni, hogy a Hansoktól e vagy a Fritzektől irigyelte meg a kétkereken való gurulást . Summa-summárum, mivel tehetős ember volt, egy szép napon elővette bugyelárisát és beutazott Szatmárnémetibe motorbiciklit venni. Először az egyik üzletben divatos bőrruhát, bőrsisakot, speciális motoros szemüveget, ( később hasonló szemüveget láttam a cséplőgépnél a pelyvásoknál ), bőrkesztyűt, priccses bőrnadrágot na meg divatos fűzős bürgercsizmát vásárolt . Igy kiöltözve megjelent a motrokat áruló üzletben amely a főtéren volt a  Duna vendéglő mellett ( most az Auróra szálló van ott) . A főtéren akkor nem volt park, csak egy hatalmas kerek virággrupp a katólikus Dóm meg a Pannónia ( Dacia) hotel előtt . A járdák mellett végig a korzón terebélyes fák tartottak árnyékot. Másféle világ volt akkor, illetve más Istenjárás .

Az elárusitók amikor meglátták emberünket, majd hasra estek a megilletődéstől és azt sem tudták hogyan kedveskedjenek az "űrbéli" tekintélyt parancsoló, magas, de enyhén pocakos embernek . Ki is vezettek neki egy jóforma pléhszamarat, mely több lóerős motorral birt. Emberünk úgy tervezte, hogy Béltekig jön a motorral, de előbb ki akarta próbálni a "vasparipát" a helyszinen, melynek jobb pálya nem is kellett mint a főtéri placc macskakővel kirakott tágas tere.

Szatmárnémeti az 1850-es években .

Szatmárnémeti főtere egykor . Tettek a motorba vagy  fél liter benzint , segitettek neki begyújtani s jóindulatúan meg is lökték . Menjen ! Janibácsi nem dicsekedett el vele, hogy soha életében motoron nem ült még, az eladók meg azt hivén szakival van dolguk, bővebb felvilágositást nem adtak a motor kezelése felől . A mi emberünk pedig kimotorozott a főtér közepébe és elindult a nagy virággrup körül . Nem tudni milyen sebességben volt a motor, de elég gyorsan száguldott ahhoz, hogy le lehetett volna ugrani róla, mert Jani bácsi elindulni elindult, de megállni már nem tudott, mert elfelejtette megkérdezni, hogyan kell egy ilyen száguldó járművet megállitani, fékezni meg nem mert , vagy azt sem tudta hol a fék s csak ült meggörbülve a járgányon, mint majom a köszörűkövön, görcsösen szoritva a kormányt. Előre még birta a dolgot, de mikor látta, hogy a fele sem tréfa, ez a motorállat nem akar megállni, torkaszakadtából kiabálni kezdett : Segitség ! Emberek ! Állitsák meg ! Jajj Istenem, mikor áll már meg ez a szörnyeteg ! Kérem szépen ! Állitsák már meg ! Hé ! Valaki azonnal állitsa meg ! Persze ingyencirkuszra azonnal van néző s nem is egy, de biza kicsoda emberfia mert volna a száguldó zajos szerkezethez ugrani, hogy leállítsa. Akkortájt sem értett mindenki a motorhoz. Szegény Janibácsi addig róta a köröket a virágágyás körül amig a benzin mind kifogyott a benzintartályból s a motor rövid hörgéssel megállt . Janibácsi megszédülve dőlt be a virágok közzé, a motor meg a lábára. A parkőr még meg is büntette rongálás miatt, a motor felhevült kipufogója meg megégette a motor alá szorult lábát. Vissza sem vitte a boltba, belerugott vagy kétszer és leköpte a kezelhetetlen masinát . Mérgesen kapta le a tiz körméről a boltosokat, hogy azok miért nem mutatták meg, hogyan kell leállitani a motorbiciklit . Azok csalódottan vonogatták a vállukat . Ha nem kérdezte, azt hitték tudja ! Igy a biztatóan induló vásárból semmi sem lett s Janibácsi ezekután békén hagyta az ilyenszerű herkentyűket s visszatért a mindennapi szürke életbe. A drága bőrruhájából évek múlva kitömött madárijjesztő lett a tagban.

 

 

 

 

NUSSER JÁNOS A SEGÉDBRIGÁDOS, avagy CSOPORTVEZETŐ.

 

 

 

 

  Ezt az eseményt már könnyeben tudom időben betájolni, mert akkor már dühöngött a szocializmus.

Nusser János, mint azt egyik cikkemben már emlitettem a gyöngyi utca elején lévő kákás, rucafürösztő tulsó- hátsó oldalán lakott, feleségével a csendes jóravaló Bözsi nénivel, ottforma ahol a kettévált járda a téglaszinbe haladt el . A másik ága a járdának Bakonyi Pali előtt kis görbülettel a gyöngyi utcára tartott. A két járda közrevette a Nágel István-féle házat, meg a rucafürösztőt .( Manapság ez már megváltozott )

Nos, Nusser Janibácsi igen fontos elem volt a szocializmus eme fejlődési szakaszában, mert ő volt a brigádos jobbkeze, a "hajcsár", ő mozgósitotta minden reggel a kollektivistákat a mezőre normázni ( legyen sok MÁJA a kollektivistának , normája). Janibácsi nem szerette sem a libamájat, sem a rucapicsa pecsenyét, ő az úgynevezett "csődörabrakkal" élt nap mint nap . A csődörabrak pedig nem volt egyébb mint a taligakeréknagyságú házikenyér két legnagyobb karéja közzé tett, egy egész serpenyőnyi tojásos sűltszalonna. Érkezett a mozgósitásból s csak bekiáltott a kapu fölött . Bözsi ! Hozzad már azt a csődörabrakot . Bözsinéni kisietett a házból s fehér abroszba csomagolva hozta a mindennapit. Néha a töltett sárgán kandikált ki az irdatlanul nagy kenyérszeletek közül. Nem tudom biztosan, de lehet emiatt halt meg aránylag korán Nusser Janibácsi. Biztosan nem vigyázott a koleszterin szintjére. Amikor egy fiatal orvosnő a szatmári kórházban megkérdezte tőle, hogy áll a koleszterinje Janibácsi ? Azt felelte: Az még áll doktornő ! Azt sem lehetett tudni milyen csődör volt Jani bácsi a sok abraktól, mert igen hammar távozott az élők sorából és utódot sem hagyott, de mert nagyon sokat törte magát a kollektivgazdaság ügyeivel, nem maradt ideje elvi kérdésekben fejlődni, avagy megtudni hogyan lesz a kiscsikó. Önök tudják ? Nos térjünk vissza az akkori ovodába, mely a Sinka-féle házban működött a szakaszi utca elején. Ott az ovónők még azt tanitották nekünk, hogy a gólya hozza a kisbabát . Emiatt össze is vesztem velük . Én a Bohus féle csűrön lévő gólyafészek körül sohasem láttam siró-rivó apróságot . Nem is mentem többet a dedóba s már hatévesen iskolába jártam Kósa Edith tanitónéni felügyelete alatt .

Nos , ha a kisbabát a gólya hozza, akkor a kiscsikót meg bizonyára a lógója hozza. Ez a megállapitás közelebb van a valósághoz nemde ?

Ide tartoznak az akkori idők klasszikussá vált viccei. Hátha valaki nem ismeri valamennyit.

 

A cigányt párttagnak javasolják, mert igen pozitiv életmódot folytat, nem iszik ( ha nincs mit) , nem cigaretázik (mert erre nincs pénze ) , szépen hegedült a "Megéneklünk Románia" versenyen, sok rajkója van, melyeket a kommunizmus szellemében kell nevelnie stb. Házifeladatként a pártba való felvételi gyűlésre életrajzot kell felolvasnia, melyben el kell magyarázza a jelenlévőknek azt, hogy ők kinek muzsikáltak, kinek muzsikálnak jelenleg és kinek fognak ezentúl is muzsikálni ? A cigány nagy gondba esett emiatt , melyet az apja az öreg Dádé észre is vett . Amikor megtudta a tényállást, így világositotta fel a fiát . Hát fiam, mond meg az elvtársaknak, hogy mi muzsikáltunk egykor az Eszterházyaknak, most muzsikálunk a Szarháziaknak( Y nélkül), de te megéred, meglásd, hogy muzsikálni fogsz a Fehérháziaknak is . Hát nem volt igaza ?

 

   Egy másik cigányt mielőtt a pártba bevették volna, szintén vallattak és tudni akarták vallásos beállitottságát . A gyűlésterembe felraktak három képet . Marxot meg Engelszet s megtévesztésül a kettő közzé Jézuskrisztust . Kérdik a cigányt : Ki az ott a jobb oldalon ? Nem ismerem ! Válaszol a cigány. Hát az a kép a bal oldalon kit ábrázol? Azst sem tudom, válaszol a moré.  És középen kit ábrázol az a kép ? Jajj ! Azst ismerem, azs a mi Jóistenkénk . Szóval cigány te nem ismered azt a két fontos személyt ott a széleken s Krisztust egyből felismerted . Milyen ferde politikai nézeteid vannak neked ? Na menj ki cigány , dokumentálódj s akkor gyere vissza, ha tudod ki az a két másik igen fontos elvtárs . A cigány erősen gondolkodóba esett , valamikor járt hittanórákra is ,( Egye fene megyek, csak fűtsenek alapon .) emlékezett általános műveltségből arra, hogy Jézussal mi történt amikor a Getsemani kertben volt és megfogták meg keresztre feszítették ( Úgy kell neki, máskor ne mászkáljon idegen kertekben , a tavaly is ott volt , akkor is megfogták s nem tanult belőle  !) . Egyszerre megvilágosodott a cigány előtt a Golgota s már rohant is be a gyűlésbe . Tudom már kik azok ott ketten  ! Kik azok te cigány ? Hát istálom, azok a latrok ! A két lator.

 

  A cigány lovat készül lopni a bélteki vásáron . Hallott Szent Antal segitőkészségéről ügyes bajos dolgokban . El is ment a nagytemplomba s felajánlott a Szent Antal szobornak huszönöt lejt, csak sikerüljön a lóelkötés. Szépen beszélt a szoborral, de kilátásba helyezte neki, hogy ha nem sikerül az akció, akkor visszatér és miszlikbe vágja  a szekercéjével, melyet baljóslóan szorongatott a kezében. Ezt hallván Brunner plébános, aki a gyontatószékben ült s a cigány nem láthatta, jobbnak látta a Szent Antal szobrot bevitettni a sekrestyébe, ne essen kár benne, ha a cigány visszatérne . Helyébe tett egy kicsi szent Antal szobrocskát, hogy a talapzat ne legyen olyan üres. A cigánynak  nem sikerült a balhé, alig tudott megmenekülni a pincék között, meg a szőlőkeritésen át az üldözők elől . Amikor már biztos volt, hogy nem követik, első útja a templomba vezetett . Be is megy nagy haddal s a kisfejszéjével , számon kérni Szent Antaltól a balsikert. Hát amikor a szoborhoz járult, ott az előbbi embernagyságú szobor helyet egy kicsike , de hasonló szobor volt . A cigány szemei igen elkerekedtek s megbékélt hangon megkérdezte a gyerekszobortól: Antika ! Apád hol van ?

A krasznabélteki templom belseje.

A bélteki templom eleje !

 Telt mult az idő, a cigánynak jól kezdett menni , mert először állatgondozó lett a két nagyobbik fiával a Gazsival, meg a Zsigával ( Ceausescuék is két Nicolae volt ) . Kis idő múlva a cigányt fejővé avanzsálták s ettől még jobban megtollasodott . Csodálkozott is a kollektiv vezetőség, hogy a tehenek kevesebb tejet adnak mint amennyi bort délután a pincében ők megisznak . A cigány, meg a többi hasonló állatgondozó-fejő, komplex eljárást fejlesztettek ki a kifejt tej elsinkófálására. Ugyanolyan színű és alakú vedret vettek a boltban mint amibe fejtek . Amikor a vedér megtellt azt nemes egyszerűséggel kiadták az istálló ablakán az üres vederrel ott várakozó egyik családtagnak . Persze, hogy most már nem adott több tejet a Riska. Igy a cigány odáig gazdagodott, hogy vett egy rosz kimustrált német oldalmotoros Mövét a szatmári ócskapiacon. Azzal járt-kellt a környéken és mindennap dikhelte, javitgatta. Éppen Szatmárhegyről tért meg amikor a repülőtér körül legelésző juhnyájjal találkozott. Az egyik kisbárány egészen az úthoz közel legelt a marton. A juhász nem vette észre a cigány mesterkedését, mert a mély árok tuloldalán volt szélárnyékban. A cigánynak sikerült kihajolva elkapni a bari hátsó lábát s beemelte az oldalmotorba a ponyva alá . Erdődön a milicista ki volt állva s megállitotta az emberünket . Akták rendben, villogók, kanyarjelzők ,fék rendben .( Nem hiába buherálta a motrot a cigány mindennap ! ). Mi van a ponyva alatt ? Felemelve azt, láthatóvá vált a már a lábainál megkötözött állat . Te cigány ! Hát honnan van neked ez a bárány ? Loptad e ? Jajj istálom nem loptam, ez egy utas ! Menj el cigány ! Hogy-hogy utas ? Hát úgy kérem szépen, hogy ott állott az útszélen és én megkérdeztem tőle, beszáll e ? Azt felelte, bee ! A milicista ezt el is hitte a cigánynak s tovább eresztette.

Persze, a cigánynak előbb utóbb egy egész turmája lett, volt honnan etetni őket s hordani még abrakot is . Birta a kollektiv amig birta  s aztán összeomlott, széthordták. Jöttek az állatszámlálók . A cigánynak már takaros ólacskája is volt s benne a juhai . Kérdik a hivatalnokok a cigánytól, hány juha van . Jajj ! Neki csak egy, de az is csak vót, mert az ijjel megdeglett szegény. Az állatszámlálók nem hittek a "gazdának" s benéztek az ólba. Hát egy csomó juh villogtatja szemeit rájok . Te cigány ! Azt mondtad nincsenek juhaid ! Akkor kié ez a sok állat ? Jaj istálom, azsok nem azs enyimek, azsok annak a szerencsitlennek a temetisire jöttek!

 

Persze a cigányasszony állandóan terhes volt és rengeteg gyerek volt a putriban . Jöttek a külföldiek, hogy adna örökbe vaj egyet nekiek a cigány . Jó pénzért ! Há miket adjam, miket adjam ? Az Elemirt nem adom, mert ő már jobban hegedül mint én . A Gazsit sem adom, mert ő az élelmezési miniszter . Hogy-hogy ? Há ő tudja meg a leghamarabb hova ássák el az ákosi disznóhizlaldában megdeglett disznókat . Akkor adjad a Zsigát . Jajj a Zsigát nem adom, mert ő a pénzügyminiszter . Hogy-hogy ? Ő tudja legügyesebben a brigádos elvtárs zsebibül kilopni a pinzt. Akkor adjad Aladárt . Aladárt sem adhatom, mert az egy nagyon szófogadó gyerek.  ??  Egyszer mondtam neki menj az anyádba s nízzik meg az a kicsi gyerek  a Kálmi, tűle van !

 

A kommunista pártba nem volt nehéz "önként " belépni, de kirúgni is csak nagyon ritkán rúgtak ki valakit . Egy elvtársat azért rúgtak ki végül is, mert nem felelt meg sehogyan sem a párt ideológiai elvárásainak . Mondjuk, lehetett ez a zelegorkodó elvtárs,  Rubóczki Jani .

Képzeljék el, az egyik pártgyűlésen szóbeli fenyitést kapott azért mert szorgoskodott. Észrevette, hogy Gh. Gh.Dézs elvtárs képe ferdén áll Marx meg Engels között . Kiment az emelvényre, felállott egy székre, és igazitani kezdte a képet. Ekkor a mellékajtón belépett a prezidium. A helyi alapszervezeti titkár elvtárs epésen megjegyezte: Szedje már le valaki onnan azt a marhát ! Jancsi megfordult és ártalan képpel megkérdezte: Melyiket ? !

A másik gyűlésen megszankcionálták, mert az egyik ideológiai órát tartó aktivista azt magyarázta, hogy a szocializmus előrébb áll mint a kapitalizmus. Egy másik órán meg azt tanitotta, hogy a kapitalizmus a szakadék szélén áll . Jani erre megkérdezte; akkor mi hol is állunk ?

Egy következő ideológiai órán arról tanultak, hogy egyik lábbal a szocializmusban, a másikkal már a kommunizmusban vagyunk . Ez a link alak pedig megkérdezte, meddig még állunk igy szétterpesztett lábakkal ? Ekkor utolsó figyelmeztetésben részesitették , Vot de Blam-ot kapott.

Szegény Janinak nem is volt már kedve a gyűlésbe menni . A faluban a pincéből jövett találkozott a párttitkárral . Az felelőségre vonta, miért nem volt ott az utolsó pártgyűlésen . Ha tudtam volna, hogy ez volt az utolsó, akkor el mentem volna, válaszolta ! Na ilyen ideológia nem való a Kommunista Pártba s egyhangúlag kiszavazták Rubóczki János urat a pártból.

 

Végül is miért bukott meg ez a kibuc alapon szerveződött rendszer ?

Amikor a kommunizmusba vezető csodamasinát Lenin megszerkesztette az nem is evilági szerkezet volt . El is indultak vele a szocializmus dicső, villanyfényes útján . Igenám de a villamositás nem fejlődött elég gyorsan, igy benzinre, majd motorinára váltottak. Hamarosan a gőzzelhajtásra is szükség lett, mert nem lehetett üzemanyagot kapni. Mikor érjük már el a kommunizmust, kérdezték türelmetlenül az utasok ? Mentek tovább, már se szenük, se fájuk nem volt, az erdőket is mind kiirtották . Sor került a talpfák elégetésére s végül az út egy kietlen pusztaságban ért véget s a motor is bedöglött . Ez lenne itt a kommunizmus ? Gyorsan felköltötték Lenint hibernáló állapotából, mert "Lenin élt, Lenin él és Lenin élni fog" !, mondaná meg mi baja a kommunizmus motorjának ! Nézi Lenin a motrot, nézi s egyszer csak a homlokára csap. Hát nem megmontam " Tanulni,tanulni,tanulni" !  Én annakidején minden erőt a kerekekre kötöttem , melyik volt az a marha aki tudatlanul mindent a dudára szerelt át ?

Egyszer egy ámerikánus hazajött látogatóba és a falu korcsomájában beszédbe elegyedett az italozókkal. Afelől érdeklődött, hogy milyen rendszert építenek most itt . Hát egyelőre a szocializmust, majd a kommunizmust, volt a válasz. Milyen lesz a kommunizmusban, érdeklődött a vendég ? A kommunizmusban igazi demokrácia lesz . Mindenki egyformán és ingyen részesül a megtermelt javakból, például a kocsmában is azt iszik amit szeme-szája megkíván s annyit amenyit akar anélkül, hogy ez pénzébe kerülne . A kommunizmus kifizeti a fogyasztást. Pénz se lesz ! Na uraim, ha ez igy lesz, mondja az ámerikánus, akkor játsszuk el most a kommunizmust . Mindenki azt iszik amit s amennyit akar s elbír, ingyen ! Igyanak bátran bármit, ott a felső polcon vannak a Skótwishki, Jamajka rum, Lengyelvodka, Napóleon és Skanderbég konyak, Cherik s más drága italok ! Igyanak nyugodtan én mindent kifizetek, most én vagyok a kommunizmus !  Neki is estek azonmód a kocsmatöltelékek az italoknak . Előre csak kóstolgatták az áruk miatt soha nem fogyasztható italokat, de a vendég unszolására hamarosan nyakalni, majd vedelni kezdték a piát . Itt-ott felharsant egy egy indulatosabb kijelentés,  hamarosan összeszólalkoztak, majd összeverekedtek és szétverték az ivót is . Jött a milicista s mindenki az ámerikánust okolta a történtekért . Amaz tartotta a szavát és minden kárt kifizetett, majd megjegyezte: Csak azt akartam látni, hogy lesz a kommunizmusban !

 

Milyen demokráciát is épitünk ma Romániában . Hát a roma-rabló-kapitalizmust . Ennek az az ismertető jele, hogy csak az első szám első személyt ismeri; "Én" . Dik te ! Ilyen már volt, alig egy emberöltővel ezelőtt ! Akkor távozott szeretett királyunk az országból. Mielőtt felült volna királyi szerelvényére, amellyel  a komunisták kiebrudalták az országból, Antonescu marsallal számolták a gázsit ( a pénzt ) az útra .  Una mie, una mie , una mie.... ( Egy nekem, egy nekem...) Antonescu megkérdezte, nekem mikor adsz már ? Amikor azt fogja irni , Una ţie ! ( Egy neked)  Azt nem irta !  Há van az úgy !  A bazseválásnál is van pénz, de egyeseknek nem jút !

 

 

 

BUNTYE JÁNOS .

 

 

 

Nem sokat mondhatok Buntye Janibácsiról, Marinéném állandóan hallgatag kisemberéről. Suszter volt, rövid életét a kaptafa mellett töltötte le, de ő legalább megmaradt a kaptafánál . Mesterember létére nem birta a piát. Nagyon hamar megrészegedett. Párszor volt nálunk a pincében templomozás után s csupa két pohár bortól, már pittyegtetett az ujjaival s táncolt, dudolt, veszettül jókedve kerekedett.. Fél liter bornál már tökrészeg volt, egyik percről a másikra révületbe esett s haza kellett vinni . Janibácsinak nagy szenvedélye, mely korán a sirba vitte a dohányzás volt. Buntye János, nagydohányos. Mivel nem tudott románul, nem is érthette meg azt az intelmet, hogy: Nu mai dohănyi măi , că te gyugluieşti ! Bizott abban amit az emberek sutorásztak, mármint: Aki dohányzik, annak nem rabolják ki a házát ! Dehát ki is tört volna be kicsiny, a dobrai utcát a vásártérrel összekötő sikátorban, az iskolaudvar mögött épült vakolatlan házába. Aki dohányzik azt a kutyák nem harapják meg ! Hát annak idején én is el-el szivogatam egy pár finom cigarettácskát, de rájöttem, hogy a kutyának is több esze van mint nekem. Az történt ugyanis, hogy kint az  udvar végében lévő vécében cigiztem ( Alsószopron az orvosnak nem volt csak ilyen vécéje) s unalmamban gondoltam megtréfálom a korcs pulikutyámat a Takarodj-ot. Oda is hivtam. Takarodj ! Gyere Ide ! Amikor az eszes állat engedelmesen megjelent az ajtónyilásban, galádul az orrába fújtam a füstöt . Szegény kutya az udvar közepén a fűbe törölte az orrát, hemperget s percekig ki volt akadva az emberhez fűződő barátsága ilyenszerű megcsúfolása miatt . Hiába hivtam , többet a véce felé sem közelitett amikor én bennt trónoltam s fújtam a füstöt . Nem fértem el igy sem környezetemtől, mert ráfújtam a füstöt a többesszámban ott tartózkodó hosszúlábú molnárpókokra s élveztem milyen gyorsan szedik  lábaikat a füst elől . Menekültek ! Minden élőlény menekül a füst elől, még a növények is elszaladnának, ha volna lábuk . Persze ezen egyszerű kisérletekből rájöttem, hogy bizony a füst nekem se jó s felhagytam a dohányzással . Mark Twein a hires amerikai humorista is azt mondta: A dohányzásról könnyű leszokni, ő már nagyon sokszor leszokott róla.

Aki dohányzik, az soha nem öregszik meg ! Igy szól a harmadik intelem .

Magyarázat: Nem törnek be a tolvajok egy dohányos házába, mert egész éjjel köhög, krákog és égeti a lámpát.

Nem harapja meg a kutya, mert utálja a dohányos embert, de nagyon megugatja .

Nem öregszik meg a dohányos ember, mert fiatalon hal meg .

Ezen intelmeket nem megszivlelve ment el tüdőrákban ötven valahány évesen Buntye János is . Mielőtt elsiratnám, elmondok egy vele megesett történetet is. A cipészműhely annakidején a Buszen féle ház mellett lévő kicsiny épületben volt ( Most Patika van a helyén) . Ott dolgozott vagy négy suszter is, közöttük a mi Jánosunk . Bohús Józsefné , Böskenéni is elvitte oda a cipőit reperálni . Hellyel kinálták, de Janibácsi nem vette észre, talán a nagy füsttől ami körbelengte, hogy a széken ott van a fonalerősitő szurok, mely végül beleragadt a nagysága fenekébe . Megtárgyalva a cipőn elvégzendő javitásokat, Bohúsné távozóban volt, de a szurokot is el akarta vinni. Janibácsi el kezdett izgatottan hadonászni a suszterárral s rekedtes hangján kiáltozta : Nagysága ! Szurok a seggibe ! A jó húsban lévő Bohúsné majd, hogy nem felpofozta girgic suszterunkat ilyen szemtelen kijelentése hallatán . Végül kiderült, hogy félreszólás, félreértés van a dologban, lefejtették a szurokdarabot a hölgy kényesebb feléről s elásták a csatabárdot. Békepipára viszont már mindenki egyedül gyújtott rá, ugyanis Bohúsné nagysága is cigarettázgatott.

 

 

Tisztelettel . 2009. Augusztus 30.

 

Szatmári sváb hagyományok

Nach oben