http://nagydoki.npage.de

Dr. Nagy Antal - Krasznabélteki hagyományok, történetek, játékok

 

 

 

                                                       A bélteki fa szú .

 

      Már zsenge gyermekkoromban nagy érdeklődést tanúsítottam egy láthatatlan élőlény iránt, amely az éjszaka csendjében percegett a gerendában a fejem felett és én semmit sem tehettem azért, hogy elhalgatassam . Aztán kerékgyártóinas  koromban amikor a fát megdolgoztuk, gyakran találkoztam vele s elégedetten nyitottam meg titkos járatait, sokszor lefejezve a faragóbárddal  a szúlárvát.                                                                                          Később az iskolában megtanultam, hogy a harkály amely fáradhatatlanul kopogtatja a fát, arra szakosodott, hogy erős csőrével kiássa járataiból a kövérre hízott lárvát, meggyógyítván ezzel a fát.                                                                                                                                  A bélteki fa szú azért különleges, mert egy rendhagyó hittanórán tanultam meg a szúnak különböző fajtáit .

                        Az ötvenes évek derekán s még azután is  a gyerekeknek tilos volt hittanórára járni, és szentmise idején is ( pont vasárnap délelőtt tíz órakor) iskolai tevékenységre hívták be a tanulókat, főleg a pionírokat . Persze a  pionírnyakkendőnket mindig a zsebünkben s nem a nyakunkban hordoztuk és gyakran használtuk zsebkendő helyett . Olyan jó selymes volt ! Tanáraink, mint Holczmann, Vasil Vasile, vagy a fulajtárja a Patkány. Ő nem volt tanár, csak pártaktivista mitugrász ember. Boldan volt a családneve. Ő látta el a sok kupcihért a pincében akik a faluba jöttek "látogatóba" . Mondták is neki : Szaladj patkány, mert várnak a nagykutyák ! Kevésbé volt jelen Willányi, Schmied, Oli tanítónéni, Karikás, Medvey, Medveyné; akik sokszor őrt álltak a templom környékén, hogy megakadályozzák a hittanórán való részvételt, melyet késő délután  tartottak s a templom hátulsó kapujánál volt a bemenet a hittanterembe. Később ezt Brunner plébános felsőbb utasításra lezárta s megtanított bennünket, hogy a papilak bejáratától a nagy tujafák mellett, hogyan lehet elérni a hittantermet. De ez a bejárat szembeforma volt  az iskolával, így a tanári ablakaból könnyen megláttak bennünket s másnap,vagy pionírgyűlésen jött a letolás és kipellengérezés. A pap néha a sekrestyén s az oldalhajón keresztül vezetett bennünket a hittanterembe, melynek a hátsó bejárata zárva volt, vagy a lakásán tartotta meg az órát . Így nem zavartak meg bennünket. Persze mi vásott kölykök még titkosabb útat találtunk oly módon, hogy hátul a patikával szemben lévő telek kerítéséről átmásztunk a templomkert magas falára s azon haladva egy diófán lemásztunk pont a hittanterem bejárata előtt és huss be ! ( Mint a mókus fenn a fán. ) A környéket a templomsikátorok egyikéből közelítettük meg. Popomájerék, Almásiék vagy Harasztiék felől, mindeféleképpen a templom mögül . Minket aztán senki sem látott hittanórára  menni !  Azon az ominózus hittanórán is összegyűltünk s vártuk, viszonylag csendben a plébános urat, de az nem érkezett. Egyszer csak az ajtón "beesett" két zöld egyenruhába öltözött kapatos ember, mint később megtudtam ezek erdészek voltak, mert máskor egy falopás alkalmával  jóindulatúan elengedtek bennünket apámmal . ( Csak egy szánkónyi fát loptunk a közeli erdőből, hogy legyen mit tüzelni s hát nem elkaptak ! De még ha elengedtek is, nagyon megszenvedtünk azért a fáért . A súlytól, na meg a szú "áldásos" tevékenysége miatt, eltörött s kifordult a szánkó egyik talpa s a négy méter hosszú fákat nehéz télben, hóban a hátunkon kellet egyenként levinni a pincénkhez a szőlőhegy tetejéről. Még egy esővízgyüjtő gödörbe is beleestem s ott maradtam lógva a fán . Apám húzott ki szorult helyzetemből . Még jó, hogy víz nem volt a gödörben . A pincében kisfűrésszel feldaraboltuk s később zsákban szálítottuk haza az immár megreparált szánkón a tüzifát .)    Nos ez a két erdész egymást tullicitálva és gúnyosan röhögve hittanórát röktönzött nekünk, melyben ecsetelték a szúnak az erdőre való káros hatását. Többek között rávilágítottak arra is , hogy minden fa fajtának saját szúja van. Hazatérve elújságoltam anyámnak a "hittanórán" tanultakat . Nem szólt semmit, csak elkomorodott. Később megtudtam, hogy Brunner plébános azért nem jött el a hittanórára, mert neki is "fejtágítót"tartottak  a néptanácson a kupcihérok.              

                                                  Most leírom a szúról tanultakat, a la  Marincaş &Gabriel:

                       Hát ugyebár adott a SZÚ ( CARIUS NAIADUS) . Ez egy a rovarok családjádhoz tartozó kártékony bogár , mert képes egész erdőket kiirtani, megeszi  a faházakat, a mestergerendát,a bútorokat s mindent ami fából van . Kevesen tudják azonban, hogy a Szú-nak több fajtája van , mint ahogy nagyon sok fafajta is van. A szú a fakéreg repedéseibe helyezi el petéit s a kikelt lárva  innen, járatokat készítve hatol a fa belsejébe, átvágva annak vízszállító csatornáit, elpusztítva ezzel a fát s még azután is sokáig él benne.  Következtetésképpen minden fában más-más fajta szú találtatik, a fa tulajdonságainak megfelelően.                                                                                                       Feloszthatjuk tehát a fákat, rostjuk szilárdsága alapján, kemény fafajtákra; Például : Bükkfa,Gyertyánfa, Cserfa, Tölgyfa, Akácfa,Som fa, stb., és lágy  fafajtákra; mint: Fenyőfa,Nyárfa,Nyírfa,Égerfa,Juharfa , Gesztenyefa.stb.

                     Feltételezzük, hogy ahány fa van, annyi szú lehetséges ! Így léteznek keményfa szúk és lágyfa szúk. Például: Bükkfa szú, Gyertyánfa szú,Cserefa szú, Tölgyfa szú, Akáckafa szú ( Lillaakác),Majomkenyérfa szú, Somfa szú stb . Ezek mind keményfa szúk. A Fenyőfa szú, Nyárfa szú, Rezgőnyárfa szú,( vibrátor ?) Égerfa szú, Ébenfa szú, stb., mind lágyfa szúk.

Persze van még: Nagy fa, kis fa , görbe fa, vastag fa, vékony fa,bogos fa, akasztó fa,bitó  fa, hajtó fa, hám fa, sám fa, szemöldök fa, talp fa, szerszám fa, nóta fa, nás fa, tojás fa,kenyér fa, ászok fa,parafa, stb. Ezekbe bizony, mindbe beleköltözhet a szú .

                     Annakidején amikor ment a TV-ben a Dallas filmsorozat megtanulhattuk mi a keményfa szú-nak az ellenszere. Hát a "Szu Elen". S persze a lágyfa szú-nak az orvossága a Viagra ! Van még fa som is az erdőben. A harmincas meg az ötvenes években a metszett faszú vitt ki egy s mást az országból nemde ?  Nos ennyit egy rendhagyó természetrajzóráról .     Remélem ezzel is okosabbak lettünk !                                                     Apropó: Mi a különbség az erdész és a cserebogár között ? Az, hogy az erdész zöld ruhában jár és barnát szarik, a cserbogár meg, barna ruhában jár és zöldet szarik . Jó, mi !? Az erdész meg a milicista között pedig egyáltalan nincs különbség, mert egyik sem szeret fizetni egy rundot a kocsmában. Nincs különbség a rendőr meg a disznó között sem, mert egyik sem áll fére a kocsi elől !

                     Iskolás korunkban volt egy feladatunk, mellyel előszeretettel boszantottuk a nálunknál kissebb diákokat.

                         Leirattuk velük az alábbi szöveget :                                                                       Egy fa                                                                                                                                                              Nagy  fa                                                                                                                                                          Sza  fa                                                                                                                                                        Már  fa                                                                                                                                                             Ír       fa                                                                                                                                                          Ta     fa                                                                                                                                                        Le    fa .       

A fákat kihúzva, összeolvasandó a szöveg.

                   Nagyon érdekes és ismert nótát  olvastam, Mihail Alexandrovics Solohov, "Csendes Don " című regényében. Kötelező háziolvasmány volt . A magyar huszárok ( mindenhol ott voltak ahol verekedni kellett ) szieztáznak a csaták szünetében s énekelik azt a nótát, hogy:                                                                                                                           Bírónak a kislánya,                                                                                                                              Felmászott a fára,                                                                                                                                 Belement az akáckafaszálka, a lába szárába .                                                                           Piszkáld ki......stb.        ( Ezt már nehezebb lenne más nyelvre lefordítani.)   Persze a pacienseim is mindig zaklatnak: Doktor úr állapicsa meg vagy zsibassza el ! Mit is lehet erre mondani ?                                                                               Nagyon különleges a kemény fa szú és a gumióvszer viszonya és még gumióvszer szú is van . Óvszerekből is sokféle-fajta létezik . Van piros,narancssárga, fekete, zöld, lilla, fehér, höbörcsös felületű,tarajos, feliratos, olajos, síkporos, vasporos, illatos, gumicukor ízű,eper ízű stb. Külön gyártanak a cigányoknak feliratos óvszert . Ez sárga színű.  Azt írja rajta, hogy: "Húzd rá cigány ! " Csak az a baj, hogy sokan közülük nem tudnak olvasni, s ha tudnának is, a sötétben nem látszik az írás. Ez a gyártó cég hibája, mert ha foszforeszkáló betükkel írnák rá a szöveget, akkor már könnyebb lenne elolvasni és megfogadni a tanácsot, de bizonyára így az ára is több lenne s a cigánynak, nányi lóvé !

                           Egy utolsó kérdés :  Milyen óvszerrel kell részvételni egy fiatal özvegynél ? Hát mindenesetre, csak fekete színűvel .

                               Valamikor fiatal koromban az óvszert egy kis négyszögletű papírtasakban árulták a drogériákban s azt írta rajta, hogy Vulcan,mely egy stilizált vulkánkitörést ábrázolt. Ritkán lehetett kapni s az is lejárt idejű, szakadékony volt . Érdekes módon a vasporos tasakokon, melyekkel a vaskályhákat kenték le, szintén azt irta Vulcan . Ebből sok félreértés is született, akár az LM (elem) cigaretta esetében .      Diákkorunkban kategorizáltuk is a lányokat . Voltak tutajosok,vasporosok,lóporosok,lőporosok,  kertész és bioszexes lányok . Némely drogériás igen roszindulatú volt, mert unalmában azzal foglalkozott, hogy gombostűvel mind kiszúrta az óvszereket. Ezek voltak a cotton szú-k.  Így hajtotta végre pártunk és kormányunk népesedési politikáját . Még dikhelni sem lehetett nyugodtan abban az időben.  Azért van manapság annyi idegbeteg fiatal .  

Magyarázat az alegórikus szöveghez, ha valaki nem tudná, vagy nem értené .

                                           Tutajos= fa szállító .

                                           Vasporos= lásd a Vulcan elnevezést ( ilyet használó).

                                            Lóporos= dörzsölt, nehezen rászedhető .

                                            Lőporos=sok  lőgyakorlaton átesett.

                                             Kertész=egyik melegágyból ki, a másikba be.

                                             Bioszexes= fűvel-fával .

Krasznabéltek . A sikáorok .

    Ez Krasznabéltek a Gundiból nézve !

                                                         Tisztelettel, Nagydoki !  2010 február végén .                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                                       

                     

Szatmári sváb hagyományok

Nach oben