http://nagydoki.npage.de

Dr. Nagy Antal - Krasznabélteki hagyományok, történetek, játékok

 

 

 

 FARSANGTEMETÉS KRASZNABÉLTEKEN .
 

 

Ez a tevékenység érett, de néha az alkoholtól eltompult agyú férfiak "szórakozása" volt. Lehet úgy is venni, mint bemutatni az alkohol káros hatását s azt a világ elé tárni. Megszégyeníteni a túl részeg embert.
Krasznabélteken sok jó bor termett, terem és teremni fog (reméljük). Sok az ivós, iszákos, sőt részeges ember, mint mindenhol a világon, de nem ritka a részeg asszonynép sem .Volt aki olyan móhón s beosztás nélkül vedelte a nedűt, hogy az már a farsang végére elfogyott, az-az "beleült Tóni a hordójába " Az ilyen ember állandóan ott sündörgött a pincesoron arra várva hátha valaki megsajnálja, s behívja egy pohár borra.

 

A bélteki borpince-sor egy része . Innen is indulhatott egy "temetési" menet a farsangtemetéskor !

 

A bélteki pincesor . Volt úgy, hogy  farsang végén többen is behívták a delinkvenst, habár a svábokra nem nagyon jellemző az ilyen fajta adakozási mód, dehát egyszer van farsang egy évben s valami hecc csak kell, nemde ? Nos, az ilyen alakok közül került ki az az áldozat amellyel levezették a farsangtemetési ceremóniát. Mindig akadt valaki aki farsang utolsó napján kora délutánra "jóindulatú segítséggel" tökrészegre itta magát s többnyire ott feküdt tehetetlenül valamelyik pince mellett. Ezt a részeget aztán az alkalmi barátok nagy feneket kerítve a dolognak hazavittek. Felrakták egy rosz trágyás szekérre,( Menyőéknek, meg Krajnikéknak volt ilyen szekerük, ahány kereke volt annyifelé billegett.) melybe két ganés gebét befogtak, máskor két sovány, felpántlikázott tanulatlan tinót s az ivócimborákból kialakult alkalmi temetési menet elindult a pincesorról, aminek villámgyorsan híre is ment a faluban. Egy rosz pokrócot az alkalmi pap magára terített, keresztet fabrikáltak valami elhasznált vesszőseprűből, kántor és dalárda is verbuválódott ad hoc. Igy aztán nagy cirkumdedéruntos énekszóval körbehordozták a "meghótat" a sáros, latyakos falu utcáin . Minden kátyúban megálltak és az "elhunytat" meg-meglocsolták egy a pocsolyába mártott seprűvel, szenteltvíz gyanánt, a torkukat meg borral. Méltatták a "jobblétre szenderült" cimbora részeges erényeit . Ha az ipse nem volt elég részeg adtak neki is még italt, csak hallgasson, játssza a halottat. Ezt így folytatták, nagy ívben megkerülve a falut, az utcákra kigyűlt a nép és nagy volt a vidámság, hahotázás a meghurcolt róvására.  Így "méltóságteljesen" hazaszállították az elázottat s betették a háza előtt lévő virágoskertbe, mint szép mákvirágot, élete párjának nem kis bosszúságára . Sokszor oly sikeres temetést rendeztek, hogy évekig emlegették  mint főszervezőket például, a Cerlau Pistát meg a bandáját ,Bodnár Vencit, Hornyák Bélát, Rubóczky Ferit, stb . A mintegy pellengéren körbehordozott, kijózanodás után  szégyenében sokáig nem dugta ki az orrát a pincesorra . Valamelyik évben az egyik bortól s tenniakarástól nekihevült társaság, majdnem szabályosan eltemette a "halottat" a Kishágó közelében. Árkot ástak, belefektették, földet hánytak rá, csak a feje meg a borosüveget tartó keze maradt kint. Otthagyták magára a súlyosan részeg embert, hiszen maguk sem voltak az itélőképességeik csúcsán. Szerencsére a rokonság s az aggódó feleség résen volt s kiszabadították, mert reggelre megfagyott volna . Majdnem bírósági per lett belőle, de a sértett fél visszavonta a feljelentését és a további zavartalan italozás reményében megbocsájtott a szesztestvéreknek az elszenvedett kínokért. Ezek után szigorúan tilos volt farsangot temetni  Bélteken.

               Ide illik, nagyanyámtól Kájzer Lizitől tanult intelem, melyet minden borivónak tudnia kell amikor nekifog inni .

                            Tudott dolog, a Biblia is leirja, az pedig nem hazudik, hogy Noé apánk amikor megfeneklett az Araráton a vízözön után, első dolga volt a bárkába mentett szőlővessző elültetése .Ő volt az első "bejegyzett " alkoholista  is. Alkoholos vitustáncot is járt ( deliriumos epilepszia). Viszont az ördög nem alszik s az éj leple alatt odaosonva négy állat vérét csorgatta a szőlőveszők mellé. A Majomét, a Kakasét, az Oroszlánét s a Disznóét . Ezért amikor bárki ember fia bort iszik, természetétől függetlenül, először olyan játékos, jókedvű, jópofáskodó, közlékeny lesz mint egy Majom . ( Bor be, titok ki !) Ha még iszik, Kakaskodni kezd az ivócimborákkal avagy a fehérnépekkel . Ha folytatja a bor fogyasztását Oroszlánná változik, bőg, fitogtatja az erejét, tör-zúz , verekszik. Ha ekkor sem vet gátat szenvedélyének akkor hamarosan Disznóvá változik mert fekszik a sárban , pisi,kaka ,róka stb.  Bodnár Venci meg is szólított  annakidején egy mérnök urat amikor az a borivásnak eme utolsó stádiumában feküdt a vásártér egyik pocsolyájában.    "Mérnök úr, maga keljen fel a pocsolyából, maga tanult ember, magának nem itt a helye, miért foglalta el az én helyemet ? !"

A béltekiek nagyon szeretik, de nagyon tisztelik is a bort, mely sok munka eredményeként kerül a hordóba s onnan a pohárba .( Szőlőkultúra. ) . Van aki szódavízzel is szereti, van aki bikarbonátos vizet ( dájdáj víz ) tölt hozzá, van aki Pepszit, borvizet stb. Általános szabály kellene legyen,hogy :        AKI A BORBA VIZET VAGY EGYEBET TÖLT, AZ EGYÉBB GAZEMBERSÉGRE IS KÉPES !!

                        Még azt is mondta Lizi néni "Beszélj Bor ! Jön a Pálinka !" Ez arra utalt, ha egy ember bort iszik és sokat kezd papolni, utána ne igyon még pálinkát is, mert megjárja !  Aztán itt székelyföldön ahonnan írom e visszaemlékezéseket, megtanultam rendivel inni. Igyál rendivel ( az-az rendesen, ne túlozva), szól a házaspári intelem !  Ennek ellenére, hazatér az ember hót részegen, megzsibbadva, alig forog a nyelve .Hát nem kértelek, hogy rendivel igyál !! Mit akarsz kicsi szívem ? Rendivel ittam egész este , ő is itt van kinnt, de még részegebb mint én ! Behívjam ? Az ivócimborát Rendi Bélának hívták .

       Persze az ivászatkor mindig a mások egészségére iszunk, nem törődve a sajátunkkal . Ezért itt Székelyföldön mulatozás közben bevezettük a szatmári Sike Lajos-féle "Erőt egészséget s erőtlen ellenséget ! " mellett az utóbbi kijelentéseket is : Na mit mondott az öreg Kiss ? Hogy egy kicsit igyunk is , vagy ne csak együnk, igyunk is ! .Mit mondott az öreg Nagy ? Ha nem iszol, bolond vagy ! De amikor az öreg Kiss megrészegedett, mit mondott az öreg Nagy ? Ne igyál, mert részeg vagy ! Akkor: Mit mondott a disznópásztor ? Hajtsuk be ! ,vagy: Na hajlítsuk  be !( a könyökünket) Ezt a víz-gáz szerelők mondják. Mit mondott az öreg pék ? Hogy egy kicsit igyunk még !, s addig ittak amig a lisztet összetévesztették a gipsszel. Mije van a fának (évszaktól függően, mije volt, vagy mije lesz a fának, mije hulott le a fának) ? Le vele ! Hova ment az Úrjézus ?  Menny be ! Hogy hívják a hajvágót ?  Bor bé !  Mit mondanak a motorosok avagy télen a traktoristák, druzsbások, láncfűrészesek ? Na burrantsuk be ! Jobb a korcsmában az asztal alatt, mint a kórházban az asztalon ! A túlvilágon sem a nőkön, sem az üvegeken, sem a fegyvereken lyuk nem lesz ! Nem lesz kulcslyuk s még a tarló lyukából sem fúj a szél ! (Ezt onnan tudom ilyen biztosan, mert onnan senki sem tért vissza , hogy ezt az állítást megcáfolja.) Aki iszik, a temetőbe nem viszik ! Aki sokat iszik, azt hamarább viszik. Aki nem iszik, azt már vihetik ! Ott aztán biztosan nem iszik ! Közben addig ittam , elázott a fogam !  Hogy ölte meg az ördög az öreganyját ? Enni adott neki , de inni nem !

 Itt Székelyföldön eleinte , senki sem akart velem sörrel koccintani,( a 13 aradi vértanú iránti tiszteletből) hogy a füll is hallja, mikor iszunk . Felvilágosítottam a társaságot, hogy sörrel nem, csak üveggel koccintunk. Mert úgy szeretem a sört, mint az anyóst ; Hidegen az asztalon s habzodjon a szája, ha lehet akkor ládában is. Persze ha az anyós olyan mint a jó motorbicikli, mely első rugásra indul, akkor semmi kifogásom ellene. Egyszer krumpliültetés közben invitáltam is a nyolcvanöt éves anyósomat, feküdne bele az üres sorba pityóka helyett, engedje meg , hogy egy picit óvatosan ráhúzzam a földet a kapával s őszire egy csomó fiatal anyósom lesz. Én még ilyet nem láttam, nem akart kötélnek állni. Azt mondta meg akarom ölni s vehemensen tiltakozott ilyenszerű praktikák ellen, pedig csak próbatemetést szerettem volna végrehajtani. Mostanában tanultam meg, miután az anyósom 90 évesen meghalt, hogy lehet az anyóst halála után is munkára fogni. Egyszerű: A hamvait beletesszük egy homokórába s már is méri az időt. Vagy: csak derékig kell eltemetni, hogy gondozhassa a sirját . Az öreg székely is amikor megkérdezték tőle szertene e száz évig élni?  Azt mondta, jobb lenne kétszer  ötvenet.  Visszatérve a sörre: Nem mindig igaz az a mondás: "Ahol gyakran szűr a vese, a szex ott csak mese ! "  Tudják hogy van az ! A sivatagban ül három arab . Az egyiknek feláll, a másiknak nem áll fel, a harmadiknak is csak nagy-nagy noszogatásra áll fel a tevéje !    Mi van a kisfiúnak a lába között ?  BŐRDÍSZMŰ .  A  meglett férfimbernek ?  ERŐMŰ .   Az öregembernek ?  EMLÉKMŰ ....          Nem tudták ?

Hogyan zajlik le egy kalapkúra ? Grippe betegség alkalmával ajánlatos, az orvostudomány által is hallgatólagosan jóváhagyott, csak egészséges embereknek ajánlott gyógymód. A "beteg" legalább egy-másfél liter meleg, cukrozott, szegfűszeges ( cui-iarba-cui) bort készít . Kényelmesen lefekszik az ágyba, betakarózik, a kalapját az ágy végén egy kiemelkedésre helyezi . Addig issza a meleg bort amig két kalapot lát, majd állig betakarózva elalszik. Reggel egy kicsit gyűrötten, de egészségesen ébred . Egy vagy két lázcsillapító nagyban emeli a kúra hatékonyságát.

Ha mindez nem elégséges, jöhet a kefekúra . Itt nagy ügyesség szükségeltetik, mert a nagylábujjal s a mellette lévővel egy disznósörtét kell szorongatni ivás közben. Most addig kell inni, ameddig egy kefét látunk az ujjaink között . Biztos siker ! Egyébbként a Grippe ha kezeljük egy hétig tart, ha pedig nem kezeljük , hét nap alatt magától meggyógyul .

   Nagy dolog leszokni az italról erről a nagyon káros szenvedélyről . Sok helyen, valamikor Bélteken is az érintett férfiak a gyontatószékben, a pap előtt felfogadták, hogy többet nem isznak s ezt a családdal is közölték .  Íme az eredmény:  Azt mondtam: Többet nem iszok ! ...De kevesebbet sem !  Mig élek ezen a Földön, többet nem iszok ! Az ipse első útja a pincébe vezetett borért, ott nem ivott ( ki látta ?) ,de aztán  otthon széles jókedvében felmászott a korsóval a körtefára és tökrészegre itta mágát . Persze azután leesett, a korsó  eltörött, neki semmi baja nem lett, de bebizonyította, hogy a földön nem iszik . A részeg emberek nagyon okosan tudnak esni s általában nem ütik meg magukat. Azt mondják a Szűz Mária kötényébe esnek. Más : Fogadkozás után, minthogy többet sem a házban, sem házon kívül nem iszik, az ajtóküszöbön itta le magát a sárga földig. Olyan is volt, hogy tényleg nem ivott, hanem kitöltötte tányérba a bort s onnan ette kanállal. Az ital hatására egyesek úgy érzik sohasem halnak meg, pedig jó tudni, hogy a halottak  bár soha nem szexelnek, mégis szaporodnak. Akkor hogyan élünk, ha meghalunk ?  Az élőknek fekve szarunk !  Abion ! Na sújtsunk be valamit ! S persze be sem mutatkoztam e sorok után . Én vagyok nagyantialkoholista@borpince.bltk ( persze ez többértelmű állítás és lehet variálni, attól függően hova tesszük a vesszőt ).

 

 

Dr. Nagy Antal, 2009.04.06.

 


 

 

Szatmári sváb hagyományok

Nach oben