http://nagydoki.npage.de

Dr. Nagy Antal - Krasznabélteki hagyományok, történetek, játékok

 

A FOGADÁS.

 

 

 

 

Vékonydongájú, kissé hajlotthátú, sötét arcszínezetű, mitugrász-kisember volt Fixler Matyi. Az anyakönyvben mint Mathias szerepelt, de az elmagyarosodott svábok már csak Matyinak szólították.

Életét már csak mint foltozó suszter tengette, pedig dolgozott ő valamikor még a híres kolozsvári Herbák János féle cipőgyárban is. Azok voltak ám a  szép idők ! Felesége Máráj nem ajándékozta meg egyetlen leszármazottal sem, így csak kettecskén éldegéltek a krasznabélteki vásártér kellős közepén, a pincesorok alatt.

Matyi bácsi elég jól dolgozott, viszont minden munkája már előre ki volt fizetve, már ami a helybeli szőlősgazdákat illette, mert őkelme igen gyakran járt fel a pincesorra hitelbe iszogatni. Majd ledolgozom mondta egy-egy ivóparti után . Korholta is eleget Máráj néni . Te Matyi ! Már az sincs amit együnk mert te hiába vered egész héten a kaptafát ha vasárnap mindent leeresztesz a torkodon. Az idén egy sovány malacot sem tudtunk venni, üres a disznóól ! A ruháid széjjelmentek, már a foltozást sem bírják. Újjat kéne venni már, de mibül ? !- kesergett az öregasszony.

Majd lesz ,meglátod! Ne félj, előkerítem én a föld alól is ! Fogadkozott Matyi bácsi.

Történt egyszer egy decemberi ködös délután, hogy Mátyás mester a Kolb János pincéjében iszogatott úgymond előre a medve bőrére s ott volt Petuker Feri is , akinek cséplőgépje  volt meg kazánja, valamit egyezkedni Kolbbal. Beszélgettek, idogáltak a kellemesen langyos pincegátorban, de egyszerre a Petuker készülődni kezdett, mert sietnie kell haza, másnap disznóölés lesz náluk. Elmentében csak úgy mellékesen hozzászólt Fixlerhez : Oszt ha egyébb dolgod nincs, reggel eljöhetsz disznót fogni, kapsz egy kis vurstzuppát (hurkalé), kenjétek ki ti is a gyomrotokat egy kicsit .

Mátyás, mint akit a darázs csípet meg, nem kedvelte Petukert mert az nagyon tudta mutatni,hogy neki van mit aprítani a tejbe, így vágott vissza az invitálásra: Mit, hogy én disznót fogni jöjjek magának ? Holnap pont én is disznót vágok ,különbet mint maga vagy  Kolb  ! Jöjjenek maguk nekem disznót fogni ! Összenézett a két nagygazda . Még hogy ennek az ágrólszakadt foltozósuszternek különb disznaja volna mint Petukernek vagy akár Kolbnak ?! Biztos csak blöfföl ez az ember, fejébe szállt a nova bor s nem tudja mit beszél ! Van valami rokona Amerikában a Fixlernek, de hát az nem igen küldött neki annyi pénzt, hogy disznót vegyen. Pusmogott a két gazda egy darabig a pinceajtóban s aztán Kolb megszólalt : Hallod e te Matyi ? Ha azt mondod, neked különb disznód van mint Petukernek s mint nekem, gyere kössünk fogadást . Mi ketten holnap korán reggel mielőtt levágnád azt a hízót, meglátogatunk, segítünk is megfogni . Ha igaz amit beszélsz, akkor én adok neked egy száz literes hordó bort, ott azt a hordósor elején, látod e ? Petuker pedig egy üszőborjút ! Igy van Ferenc ? De Isten ne adja,hogy gurítottál volna s velünk vicceltél volna, mert akkor Márájjal együtt egész nyáron kapálhatod ingyen a szőlőnket . Áll e a fogadás ? Áll e az alkú ?

Áll, persze,hogy áll ! Kiáltotta Fixler . Csak tessék,csak tessék ! Holnap reggel majd meglátják, mondta, már-már kiabálta, hogy nekem különb disznóm van mint maguknak ! Tudott ő amit tudott s igen meg volt lepődve, hogy két ilyen fukar nagygazda ilyen könnyen fogadásba bocsátkozik vele . Köztudomású volt Bélteken, hogy Kolb olyan fukar, hogy szüretkor szájkosarat tesz a szüretelők szájára, ne egyenek a szőlőből . A napszámosoknak mindig valami hig löttyött vitt egy repedt, drótozott cserépfazékban s egyszer még a kanalakat is otthon felejtette s bugyután egyre azt ismételgette: Egyenek csak jóemberek, van nekünk kanál otthon . Petuker is átállította a cséplőgépet , hogy megcsapolhassa a szegényember termését, nem volt neki elég a vám .Nos a dolgok ilyen álltán a három ember kezet fogott, kihörpinték boraikat s távoztak .

Másnap reggel korán Fixler Matyi alig hogy a részegség kiszállott a fejéből, mocorogni kezdett majd fel is kelt, felöltözött, meggyújtotta a kicsi petróleumlámpát , aztán halkan ébreszteni kezdte élete párját:  Máráj ! Kellj fel ! Kellj már fel na ! Mi bajod már megint te lump, miért nem hagysz aludni, morgott Máráj néni . Kellj fel ! Ma disznót vágunk , mondta izgatottan Mátyás ! Mindjárt itt is vannak a disznófogók ! Siess már na , tedd oda a nagyfazakat a kályhára ! Menj a fenébe, ugyan honnan is volna neked disznód akár öklömnyi is, mohogott kissé az asszony ? Máráj néni már leszokott arról, hogy ellenkezzen a férjével,  beletörődött sanyarú sorsába Mátyás mellett, kinek örök hűséget fogadott annakidején a pap előtt.

Gyere csak, gyere szaporán, hozzad a darálót, a késeket, meg a nagytekenőt ! Serény asszony volt Fixler Mátyásné, mert pillanatok alatt lobogott a tűz a vén csikósporban, énekelt rajta a nagy fazék víz, előkerültek a disznóvágáshoz szükséges kellékek. Nemsokára valaki megverte a vásártér felé tekintő két parányi ablakok egyikét s bekiátott : Gyere ki Fixler, lássuk azt a hízót amivel az este dicsekedtél ! Jövök, jövök ! Már itt is vagyok, lépett ki alázatosan Matyi az alacsony ajtón. A két gazda ott toporgott türelmetlenül a kapu előtt, törkőpálinka illatát terjesztve maga körül, feltűrt galérral, nagykabátosan, báránybőr kucsmával a fejükön, mert hideg volt ám aznap reggel a Nagyhágó alatt . Disznóölő hideg .

Jó reggelt -köszönt illedelmesen a suszter, nyitván a rozoga utcajtót ! Jöjjenek már be ! A hízó már vár bennünket ! .

Miközben előre sietett a disznóól felé még bekiáltott Márájnak. Vigyázz a tűzre ! Legyen sok forró víz ! Hozzd a szúrókést meg a tálat a vérnek ! A két gazda nagy érdeklődéssel lépett a serényen mozgó suszter után, aki már nyitotta is titokzatos arccal a disznópajta nyikorgó ajtaját és eltünt a sötét, rogyadozó, látszólag üres tákolmány belsejében .

Hallod e Fixler ? -szólt Petuker , itt semmi mozgás nincs ! Te rászedtél bennünket !

Nem nem, dehogy, itt van a disznó, itt kell lennie, nyekeregte Matyi, s lehajolva matatott a disznóól  alját vastagon befedő szalmában . Kolb is megunta a szinjátékot és báránysüvegét levéve bebujt a suszter után az ólba mely kongott az ürességtől ! Te ! A kutya úristenit az anyádnak ! Hol van az a hizó amiről az este részegen papoltál ! Velünk mersz te tréfálni ?! Mindjárt megnyúzlak, a krucifixjét neki  !   Így Kolb.

Azonnal gazduraim, hisz itt van ! Egy perc türelmet kérek ! Itt kell lennie ! Kezét óvatosan bemélyesztette az istáló hátsó sarkánál a szalmába s onnan egy összegömbölyödött sündisznót görgetett elő. Foghijjas szájjal, vihogva mondta a két megrökönydött gazdának: Hát nem megmondtam, hogy nekem különb disznóm van mint kendteknek ! Áll e a fogadás ? Azok ketten csak álltak, mint akinek a lába fölbe gyökerezett, majd szó nélkül sarkon fordultak s kifelé igyekeztek az udvarról, ahol Máráj állott a vérnek való tállal s a szúrókéssel . Síri, elhaló hangon,majdnem zokogva motyogta: Mátyás, Mátyás, mindig bolondságokon töröd a fejed . Bolond voltál világéletedben . Mit szólnak az emberek, ha meghallják ezt a szégyenletes dolgot ?

Fixler Mátyás mosolyogva bújt elő a disznópajtából s a két távozó gazda után szólt . Oszt készítsék azt a hordót meg az üszőborjút, mert hamarosan jövök utánuk ! Áll e az alkú ?

Áll ! Persze,hogy áll suszter uram, somolygott most már a két rászedett gazda s eltüntek a reggeli ködben. Később meg is adták Fixlernek az adósságot, volt ahonnan, de többet cipőt nem vittek hozzá foltozni . Ő sem járt bort inni a pincéjükbe . Volt ott más pince is elég s más foltoznivaló is elég !

Mátyás karonfogta élete párját s kipirult arccal magyarázta mit nyert a fogadáson . Ugye megmondtam ! Előkerítem én még a föld alól is !

 Az alábi képen a bélteki vásártér alja látható ! Itt a kétajtós ház helyén lakott Fixler a suszter ! Itt tartották a tojáshajgálást is. Pink Úr-nak is ott volt a háza ahol egy emeletes villaforma látszik  .

A távolban a Kapitánytag épületei és Alsószopor házai látszanak . Ott éltem 19 évet mint körorvos . Ide tartozott még. Felsőszopor,Dzsorokuta,Dobra,Nántű, Rákova és Kisszekeres ( mind megissza amit keres).A baloldali hegyen az Orbánkápolna is kivehető . A kép jobb sarkában a néhai Winter kúria látható.

 

 

Valahol itt lakott Fixler a suszter !

Dr.Nagy Antal 1988.okt.21.

 

Szatmári sváb hagyományok

Nach oben